Okategoriserade

Radonmätning

Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Att mäta är det enda sättet att få reda på om det finns radon.

Radon är en gas som är osynlig, luktfri och färglös. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter luft i rummet. Strålsäkerhetsmyndigheten har begränsat det högsta radoninnehållet i inomhusmiljön till 200 Bq/m3. Det finns flera sätt att mäta radon på i inomhusluften. Den vanligaste metoden är att använda en speciell mädosa. Radonmätningen bör pågå i minst två månader, helst tre, under eldningssäsongen. Eldningssäsongen varar från 1 oktober till 30 april.

Radon kan orsaka cancer

Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Rökare är mer benägna att drabbas. Cirka 90% av de drabbade är rökare. I Sverige är radon den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det viktigt att mäta radon regelbundet hemma och agera efter behov.

Radonmätning

Mäter gör du enkelt själv. Mätdosor kan införskaffas via ackrediterade företag och mätlaboratorium som är specialiserade på radon.

Radonhalten i bostäder bör mätas i följande fall: 

  • Vid husköp 
  • Vid ombyggnation 
  • Vid byte av ventilations- eller värmesystem 
  • Vid husbygge 
  • Om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.

Om mätningen visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. En radonbesiktning görs enkelt på plats hemma. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet.