Radonmätning

Radonmätning

Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Radon kan komma från marken,