Radonbesiktning

Vad är en radonbesiktning?

Vid en radonbesiktning identifierar man radonkällor och ger förslag på åtgärder som löser radonproblemet. En radonbesiktning görs enkelt på plats av en radonbesiktningsman. Syftet med